Persoonlijke ongevallenverzekering

Of u nu loontrekkende of zelfstandige bent, een ongeval is even snel gebeurd. Slachtoffers dragen de lichamelijke en financiële gevolgen van zo’n ongeval soms erg lang met zich mee. Inkomensverlies door een tijdelijke werkongeschiktheid of erger nog door een blijvende invaliditeit, zonder rekening te houden met de peperdure ziekenhuisfacturen… om nog maar te zwijgen van de financiële problemen waarmee nabestaanden van slachtoffers van een dodelijk ongeval geconfronteerd kunnen worden.

Als loontrekkende bent u door uw werkgever verzekerd bij ongevallen op het werk (of op de arbeidsweg) door de verplichte polis arbeidsongevallen.

Indien echter niemand aansprakelijk gesteld kan worden voor een ongeval tijdens het privéleven, dan dient het slachtoffer zich, voor wat de lichamelijke schade betreft, tevreden te stellen met de tussenkomst van het ziekenfonds. Dat de vergoedingen vanuit de hoek van ziekenfondsen beperkt zijn, staat buiten kijf.

Financiële problemen ten gevolge van een ongeval vermijden kan perfect door een persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen te onderschrijven. Deze polis herleidt immers het financiële verlies ten gevolge van zo’n ongeval tot een minimum.

u kiest zelf één of meerdere hoofdwaarborgen:

  • kapitaal bij overlijden;
  • kapitaal bij blijvende invaliditeit.
  • een dagvergoeding in geval van tijdelijke werkongeschiktheid of
  • een dagvergoeding in geval van hospitalisatie;
  • de medische kosten